Corona

Huidige COVID-19 informatie (laatst bijgewerkt op: 23 maart 2021 / Scroll down for English version)

Om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan heeft de regering bekend gemaakt dat alle sportscholen gesloten moeten blijven als onderdeel van de lockdown. Dus de komende periode kan binnen niet geboulderd worden.

Onze buiten wand is wel geopend.  Door het beperkte aantal plekken kunnen we kunnen garanderen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de abonnementen. We hebben er daarom voor gekozen de abonnementen bevroren te laten tot we weer binnen open kunnen. Voorlopig zal het alleen mogelijk zijn te boeken met een dagkaart. Het openen van de buiten muur is alleen mogelijk als we samen de volgende maatregelen hanteren:

Corona:

 • Er wordt altijd 1,5 meter of meer afstand gehouden.
 • Dragen van een mondkapje is verplicht bij aankomst en vertrek.
 • De binnen hal, kleedkamers, Toilet en Bistro zijn niet toegankelijk.
 • Geen toeschouwers (Het is niet mogelijk voor ouders, familie of vrienden on te kijken).

Algemeen:

 • De buitenwand is voorlopig alleen toegankelijk met een dagkaart.
 • Reserveren is verplicht en alleen mogelijk via Toplogger, betaling vind plaats aan deur
 • De buitenwand is toegankelijk vanaf 12 jaar (klimmen onder begeleiding is niet mogelijk).
 • De blokken zijn maximaal 1,5 uur lang.
 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren en vertrek direct wanneer je blok afloopt.
 • Aanmelden en afmelden verplicht.
 • Kom opgewarmd. Er zijn zijn geen mogelijkheden om op te warmen naast het boulderen.
 • De buitenwand is geopend van ma t/m zo van 8:30-20:00 uur (Met uitzondering van bouwdagen).

Reserveren:

 • Het is alleen mogelijk te reserveren voor jezelf, dit kan uitsluitend via Toplogger
 • Je kunt maximaal 1 x vooruit reserveren per 7 dagen.
 • Last minute reserveringen zijn mogelijk.
 • Annuleren mogelijk tot 1 uur voor de afspraak via je Toplogger account.
 • Er is geen restitutie mogelijk.

Let op: 

Bij slecht weer kunnen grepen op de buitenwand vochtig/glad worden. Bij zeer slechte weersomstandigheden, behoud Gropo Bouldergym zich het recht de buitenwand te sluiten zonder vooraankondiging. Reserveringen zijn onder voorbehoud.

Abonnementen 

We proberen voor jullie het ongemak zoveel mogelijk te beperken door de alle lidmaatschappen te bevriezen, tenzij je ons natuurlijk wilt blijven ondersteunen.

Bevriezen van de lidmaatschappen, hoe zat dat ook alweer?
10 keer/maand/jaarkaarten:

De verloop datum van je abonnement wordt opgeschoven met het aantal weken die we gedwongen gesloten zijn.

Doorlopende maandabonnementen:
- De twee weken die je deze maand niet kunt klimmen met je abonnement blijven staan.
- Zodra we weer open gaan worden deze twee weken weer geactiveerd.
- De automatisch incasso is stilgezet. Deze gaat twee weken na heropening weer lopen.

Wil je  Gropo steunen in deze crisis, Dan kan je er voor kiezen  je doorlopende abonnement niet te pauzeren of weer op te starten. We waarderen dit enorm! Wanneer je je abonnement laat doorlopen hoef je natuurlijk geen dag kaart meer aan te schaffen als je een keer komt klimmen, reserveren blijft wel noodzakelijk.

Wil je ons steunen stuur dan even een email naar info@gropo.nl of bel ons op 0502808444.

Wanneer er ontwikkelingen zijn over de openingsdatum zullen jullie hiervan op de hoogte via onze website en social media. Het reserveren voor binnen boulderen wordt dan ook weer mogelijk gemaakt.

Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Tot snel,

Team Gropo Bouldergym


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Unfortunately, the current lockdown in the Netherlands has been extended. This means that bouldering indoors is not possible for the time being. 

Our outside wall is open. Due to the limited number of places we cannot guarantee that memberships can be used optimally. We have therefore chosen to keep all memberships frozen until the indoor gym can reopen. For the time being the outdoor wall will only be available via day ticket. Opening the outside wall is only possible if we follow the subsequent guidelines together:


Corona:

- A distance of 1.5 meters or more is always maintained.

- Wearing a face mask is mandatory on arrival and departure.

- The indoor gym, Changing rooms, Toilet and Bistro are not accessible.

- No spectators (It is not possible for parents, family or friends to watch).


General:

- The outer wall is currently only accessible with a day ticket.  

- The outer wall is accessible from 12 years old (climbing under supervision is not possible).

- The blocks are a maximum of 1.5 hours long.

- Arrive a maximum of 5 minutes in advance and leave immediately when your block ends.

- Signing in and out is mandatory.

- Come warmed up. There are no options for your warm up besides bouldering.

- The outer wall is open from Mon-Sun from 8:30 am to 8:00 pm (excluding route setting days).

Reservations:

- Reserving is mandatory and only possible for yourself, via Toplogger

- You can book a maximum of 1 x in advance per 7 days.

- Last minute reservations are possible (on the day itself and if there are free places).

- Canceling your appointment is possible up to 1 hour before the appointment starts via your Toplogger account.

- No refunds are possible.Attention:

In bad weather, holds and volumes on the outdoor wall can become damp / slippery. In very bad weather conditions, Gorpo Bouldergym reserves the right to close the outdoor wall without prior notice. Reservations are subject to change.

The outdoor wall has a limited capacity, so unfortunately it will not always be possible to secure a place. To prevent it from becoming even more difficult to get a place, it is not possible to create new accounts in lets.gropo.nl. As a Subscription member you are the first to be informed, so you can already register for a bouldering session.

Memberships

All memberships remain frozen until Gropo is allowed to open its doors again. For the time being.

If you want to support Gropo in this crisis, you can choose to restart your membership. We really appreciate this! If you want to support us, send an email to info@gropo.nl or call us on 0502808444. When you choose to support us and you want to climb, you dont have to buy an additional ticket. Making a reservation does remain necessary. 


Freezing the memberships, how did that work again?

Do you have a 10-times, monthly or annual membership?

The expiration date of your subscription is pushed back by the number of weeks that we are closed forcibly.

Do you have a continuous monthly membership?

The direct debit will remain paused and will automatically resume for two weeks after reopening.

When there is a date for the reopening, we will of course inform you immediately via our website, social media!

Keep up with the measures for a little longer! And before you know it, we'll be out of this lockdown. Take care of yourself and the people around you.

See you soon,

Team Gropo.

Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444