Corona

Huidige COVID-19 informatie (laatst bijgewerkt op: 14 mei 2021 / Scroll down for English version)

Het kabinet heeft onder voorbehoud bekent gemaakt dat sportscholen om 19 mei open kunnen. Dit wordt op 17 mei definitief beslist. 

Onder voorbehoud opent Gropo binnen op 19 mei. Onze buiten wand is reeds geopend.  

Om de hal open te houden, hanteren we samen de volgende maatregelen:

Corona:

 • Er wordt altijd 1,5 meter of meer afstand gehouden.
 • Dragen van een mondkapje is verplicht bij aankomst en vertrek.
 • De kleedkamers en Bistro zijn niet toegankelijk.
 • Geen toeschouwers (Het is niet mogelijk voor ouders, familie of vrienden on te kijken).

Algemeen:

 • Reserveren is verplicht en alleen mogelijk via Toplogger, betaling vind plaats aan deur
 • Blokken zijn standaard 1,5 uur lang.
 • Aanmelden en afmelden verplicht.
 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren en vertrek direct wanneer je blok afloopt.
 • Vanaf 19 mei, kunnen kinderen vanaf 8 jaar binnen klimmen onder begeleiding van een volwassene. De begeleidende volwassene dient ook te reserveren en te betalen voor de entree. 
 • De buitenwand is toegankelijk vanaf 12 jaar (klimmen onder begeleiding is niet mogelijk).
 • De buitenwand is geopend van ma t/m zo van 8:15-23:00 (Met uitzondering van bouwdagen).
 • Vanaf 19 mei, is de binnen muur open van 9:00 tot 23:00

Reserveren:

 • Het is alleen mogelijk te reserveren voor jezelf, dit kan uitsluitend via Toplogger
 • Je kunt maximaal 2 x vooruit reserveren per 7 dagen.
 • Daarnaast kun je last minute reserveren, deze reserveringen tellen niet mee voor het aantal boekingen per week.
 • Annuleren is mogelijk tot 1 uur voor de afspraak via je Toplogger account.

Let op: 

Bij slecht weer kunnen grepen op de buitenwand vochtig/glad worden. Bij zeer slechte weersomstandigheden, behoud Gropo Bouldergym zich het recht de buitenwand te sluiten zonder vooraankondiging. Reserveringen zijn onder voorbehoud.


Abonnementen 

Over de afgelopen manden hebben we geprobeerd het ongemak voor jullie zoveel mogelijk te beperken door de alle lidmaatschappen te bevriezen. 

Vanaf 19 mei worden alle bevroren abonnementen weer op actief gezet 

Hoe zat dat ook alweer?
10 keer/maand/jaarkaarten:

De verloop datum van je abonnement is opgeschoven met de 5 maanden die we gesloten waren.

Doorlopende maandabonnementen:
- De automatisch incasso is stilgezet. Deze gaat twee weken na heropening weer lopen.

Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Tot heel snel,

Team Gropo Bouldergym


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Current COVID-19 information (last update: 14 May 2021)

The Dutch cabinet has decided climbing gyms can reopen on the 19th of May, with the reservation that COVID numbers stay down. The definite decision will be made on the 17th of May.

With reservations Gropo will reopen the 19th of May, Our outside wall already is open. 

To keep the gym open we follow the subsequent guidelines together:

Corona:

 • - A distance of 1.5 meters or more is always maintained.
 • - Wearing a face mask is mandatory on arrival and departure.
 • - Changing rooms and Bistro are closed.
 • - No spectators (It is not possible for parents, family or friends to watch).

General:

 • - Reserving a slot is only possible via Toplogger.
 • - Slots are standard 1.5 hours long.
 • - Signing in and out is mandatory.
 • - Arrive a maximum of 5 minutes in advance and leave immediately when your block ends.
 • - From May 19th, Children from the age of 8 years can climb under the supervision of an adult. The adult also needs to reserve and pay the entrance fee.
 • - The outdoor wall is accessible from 12 years old (climbing under supervision is not possible).
 • - the outdoor wall is opened form 8:15-23:00  (excluding route setting days).
 • - From May 19th, the indoor wall is open from 9:00 tot 23:00

Reservations:

 • - Reserving is mandatory and only possible for yourself, via Toplogger
 • - You can book a maximum of 2 x in advance per 7 days.
 • - Additionally, it is possible to reserve last minute, these reservations no longer count for the number of reservations per week.
 • - Cancelling your appointment is possible up to 1 hour before the reservation via your Toplogger account.

Attention:

In bad weather, holds and volumes on the outdoor wall can become damp / slippery. In very bad weather conditions, Gorpo Bouldergym reserves the right to close the outdoor wall without prior notice. Reservations are subject to change.

Memberships

Over the past months we have tried to soften the blow by freezing all memberships.

From the 19th of May all memberships will become active again.

Freezing the memberships, how did that work again?

10-Times card, monthly or annual membership?

The expiration date of your subscription is pushed back by the 5 months we are closed forcibly.

Continuous monthly membership?

Direct debit will automatically resume two weeks after reopening.

Take care of yourself and the people around you.

See you very soon,

Team Gropo.Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444