Corona

Huidige COVID-19 informatie (laatst bijgewerkt op: 31 mei 2021 / Scroll down for English version)

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat sportscholen vanaf 5 juni verder open kunnen.  

Om de hal open te houden, hanteren we samen de volgende maatregelen:

Corona:

 • Er wordt altijd 1,5 meter of meer afstand gehouden.
 • Dragen van een mondkapje is verplicht bij aankomst en vertrek.
 • De kleedkamers en Bistro zijn vanaf 5 juni weer toegankelijk.
 • Geen toeschouwers (Het is niet mogelijk voor ouders, familie of vrienden on te kijken).

Algemeen:

 • Reserveren is verplicht en alleen mogelijk via Toplogger, betaling vind plaats aan deur.
 • Aanmelden en afmelden verplicht.
 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren en vertrek direct wanneer je blok afloopt.
 • Kinderen vanaf 8 jaar kunnen binnen klimmen onder begeleiding van een volwassene. De begeleidende volwassene dient ook te reserveren en te betalen voor de entree. 
 • De buitenwand is toegankelijk vanaf 12 jaar (klimmen onder begeleiding is hier niet mogelijk).
 • De buitenwand is geopend van ma t/m zo van 8:15-23:00 (Met uitzondering van bouwdagen).
 • De binnen klimfaciliteiten zijn open van 9:00 tot 23:00

Reserveren:

 • Het is alleen mogelijk te reserveren voor jezelf, dit kan uitsluitend via Toplogger
 • Je kunt maximaal 2 x vooruit reserveren per 7 dagen.
 • Daarnaast kun je last minute reserveren, deze reserveringen tellen niet mee voor het aantal boekingen per week.
 • Reserveringen voor de buitenwand gelden niet voor het maximaal aantal reserveringen
 • Annuleren is mogelijk tot 1 uur voor de afspraak via je Toplogger account.

Let op: 

Bij slecht weer kunnen grepen op de buitenwand vochtig/glad worden. Bij zeer slechte weersomstandigheden, behoud Gropo Bouldergym zich het recht de buitenwand te sluiten zonder vooraankondiging. Reserveringen zijn onder voorbehoud.


Abonnementen 

Over de afgelopen manden hebben we geprobeerd het ongemak voor jullie zoveel mogelijk te beperken door de alle lidmaatschappen te bevriezen. 

Vanaf 19 mei zijn alle bevroren abonnementen weer op actief gezet 

Hoe zat dat ook alweer?
10 keer/maand/jaarkaarten:

De verloop datum van je abonnement is opgeschoven met de 5 maanden die we gesloten waren.

Doorlopende maandabonnementen:
- De automatisch incasso is stilgezet tijdens de lockdown. Deze is weer gestart vanaf incassomaand juni.

Houd rekening met de mensen om je heen,

Team Gropo Bouldergym


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Current COVID-19 information (last update: 14 May 2021)

The Dutch cabinet has decided that climbing gyms can loosen more of the corona restrictions.

To keep the gym open we follow the subsequent guidelines together:

Corona:

 • - A distance of 1.5 meters or more is always maintained.
 • - Wearing a face mask is mandatory on arrival and departure.
 • - Changing rooms and Bistro are open from june 5th.
 • - No spectators (It is not possible for parents, family or friends to watch).

General:

 • Reserving a slot is only possible via Toplogger.
 • Slots are standard 1.5 hours long.
 • Signing in and out is mandatory.
 • Arrive a maximum of 5 minutes in advance and leave immediately when your block ends.
 • Children from the age of 8 years can climb under the supervision of an adult. The adult also has to have reservation and pay the entrance fee.
 • The outdoor wall is accessible from 12 years old (climbing under supervision is not possible).
 • The outdoor wall is opened form 8:15-23:00  (excluding route setting days).
 • The indoor wall is open from 9:00 tot 23:00

Reservations:

 • Reserving is mandatory and only possible for yourself, via Toplogger
 • You can book a maximum of 2 x in advance per 7 days.
 • Additionally, it is possible to reserve last minute, these reservations no longer count for the number of reservations per week.
 • reservations for the outside wall do not count for your maximum number of reservations
 • Cancelling your appointment is possible up to 1 hour before the reservation via your Toplogger account.

Attention:

In bad weather, holds and volumes on the outdoor wall can become damp / slippery. In very bad weather conditions, Gorpo Bouldergym reserves the right to close the outdoor wall without prior notice. Reservations are subject to change.

Memberships

Over the past months we have tried to soften the blow by freezing all memberships.

From the 19th of May all memberships have become active again.

Freezing the memberships, how did that work again?

10-Times card, monthly or annual membership?

The expiration date of your subscription is pushed back by the 5 months we are closed forcibly.

Continuous monthly membership?

Direct debit will resume from june.

Take care of yourself and the people around you.

Team Gropo.Gropo Bouldergym

 • Adres

  Ulgersmaweg 8
  9731BS Groningen

 • E-mail

  info@gropo.nl

 • Telefoon

  050 - 280 8444